Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Bij het kinderdagverblijf hebben we ervoor gekozen om met een verlaagde uur prijs te werken waarin de sluitingsweken zijn opgenomen. Uur prijs 8,05 euro 


Als kinderen starten bij het kinderdagverblijf wordt er een contract opgemaakt voor het aantal dagen dat een kind zal komen in de week/maand. Het kinderdagverblijf is in de zomer 4 weken gesloten. Dit maakt dat ouders 11 maanden in het jaar betalen verdeeld over 12 facturen. Ouders ontvangen dus iedere maand een factuur. Betaling geschied vooraf. 14 dagen voor de eerste van een maand zal er een factuur worden gestuurd. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Mocht er onverhoopt niet aan een betalingstermijn worden voldaan sturen wij een herinnering. Mocht betaling hierna uitblijven sturen we nogmaals een herinnering met de daarbij behorende administratieve kosten van 15 euro. 


Aantal dagen

Maandelijkse kosten

Gemiddelde aantal opvang uren   

1

322,00

40

2

644,00

80

3

966,00

120

4

1288,00

160

5

1610,00

200