Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Jaarprijs berekening

Bij de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang berekenen wij een jaar prijs. Hoe doen wij dit?


Wij berekenen het totaal aan opvang kosten in een jaar uit. Dit verschilt soms per kind, daar wij rekenen tot aan de vierde of 12de verjaardag van een kind.
Dit kan beteken dat alle 40 (peuterspeelzaal) of 47 (buitenschoolse opvang) weken worden gefactureerd, maar indien je kind ergens in het komende jaar jarig is kan dit minder dan het maximaal aantal weken zijn, voorbeeld:

Jan wordt 20 juni 4 jaar. Wij kijken dan naar het aantal weken dat de peuterspeelzaal open is tot aan 20 juni.
Dat zijn 21 weken. Het aantal weken vermenigvuldigen we met het aantal opvang uren per week (1 dag is 4 uur, 2 dagen zijn 8 uur, etc). jan geniet 2 dagen opvang, dat betekent dus 21 x 8 = 168 uur.
Nu hebben we het totaal aan opvang uren die het kind komend jaar zal genieten, dit vermenigvuldigen we met de uur prijs van 8,48. 168 x 8,48= 1424,64 euro.
Om zorg te dragen voor gelijke maand bedragen delen we de jaarprijs met het aantal maanden dat het kind opvang geniet. In het geval van jan zijn dit 6 maanden. 1424,64: 6=237,44 euro het te factureren maand bedrag.
Hoe kan ik nu als ouder het juiste aantal opvang uren aangeven bij de belastingdienst, kinderopvang toeslag? Om het gemiddelde aantal opvang uren uit te rekenen delen wij het maand bedrag door de uur prijs 237,44 : 8,48= 28 uur.


Peuterspeelzaal

Aantal dagen (afname heel jaar)

Maandelijkse kosten

Gemiddelde aantal opvang uren   

1

113,10

13,33

2

226,13

26,66

3

339,20

40

4

452,30

53,33

5

565,33

66,66 


Buitenschoolse opvang

Aantal dagen (afname heel jaar) korte dagen   inclusief vakantie dagen

Maandelijkse kosten

Gemiddelde aantal opvang uren   

1

151,90

17,96

2

303,74

35,90

3

455,61

53,90 


Aantal dagen (afname heel jaar) lange dagen woe/vrij   

Maandelijkse kosten

Gemiddelde aantal opvang uren   

1

180,10

21,30

2

360,14

42,60 


Bij het kinderdagverblijf hebben we ervoor gekozen om met een verlaagde uur prijs te werken waarin de sluitingsweken zijn opgenomen. Uur prijs 8,05 euro

Kinderdagverblijf

Aantal dagen

Maandelijkse kosten

Gemiddelde aantal opvang uren   

1

322,00

40

2

644,00

80

3

966,00

120

4

1288,00

160

5

1610,00

200 


Mocht er behoefte zijn aan een specificatie van de individuele kosten, kan deze worden aangevraagd.