Stichting Kinderopvang Stampertjes
 


Stichting Kinderopvang Stampertjes wil kinderen het allerbeste bieden. Hoe we dat doen, staat beschreven in een pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de locatie en staat als download hieronder.

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Casa

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Stampertjes 

Algemeen pedagogisch beleidsplan SKS
Pedagogisch Werkplan BSO SKS juni 2020


Het pedagogisch beleid blijft steeds in ontwikkeling en wordt door ons regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Dit pedagogisch beleidsplan geeft weer hoe we kijken naar kinderen en hoe we werken. Wij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling met het welbevinden van de peuter als uitgangspunt. We zijn ons bewust van onze rol in het leven van een kind en willen hier op een positieve, weloverwogen manier mee omgaan.