Stichting Kinderopvang Stampertjes
 


Stichting Kinderopvang Stampertjes wil kinderen het allerbeste bieden. Hoe we dat doen, staat beschreven in een pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de locatie en staat als download hieronder.

Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Casa

Pedagogisch werkplan peuteropvang Stampertjes januari 2021

Pedagogisch werkplan BSO Wispeltuut juni 2021

Algemeen pedagogisch beleidsplan SKS februari 2021
Het pedagogisch beleid blijft steeds in ontwikkeling en wordt door ons regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Dit pedagogisch beleidsplan geeft weer hoe we kijken naar kinderen en hoe we werken. Wij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling met het welbevinden van de peuter als uitgangspunt. We zijn ons bewust van onze rol in het leven van een kind en willen hier op een positieve, weloverwogen manier mee omgaan.