Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Onze kinderopvang stichting heeft drie locaties. Een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De vestigingen hebben een eigen identiteit. Er zijn veel overeenkomsten die er allen op zijn gericht het kind centraal te stellen, maar ook eigenheden die iedere locatie uniek maakt.    

Kinderdagverblijf Casa is een kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Dagelijks vangen wij maximaal 12 kinderen op tussen 08.00-18.00. Met elkaar ervaren zij hoe het is om samen te spelen, voor zichzelf op te komen en zich in te leven in een ander. De pedagogisch medewerkers zijn er op gericht ieder kind als individu te zien en te benaderen. Het doel om ieder kind een warme, veilige en geborgen dag te bezorgen, waarin een kind zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen.   

Peuterspeelzaal Stampertjes is een peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar. Dagelijks vangen wij maximaal 16 peuters op tussen 08.30-12.30. Wij bieden een ochtend waarin we de kinderen op gezellige verantwoorde wijze kennis laten maken met andere kinderen. Dagelijks bieden wij verschillende activiteiten aan, afgewisseld met speel-, kring- en eetmomenten. Wij hebben veel oog voor de individuele ontwikkeling van het kind en dragen daar graag aan bij.   

Buitenschoolse opvang Wispeltuut is een warme en gemoedelijke buitenschoolse opvang. Wij bieden kinderen tussen de 4-13 jaar een fijne plek waar zich kunnen ontspannen en plezier maken. Wij dragen zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving van het moment dat we de kinderen ophalen van school. Bij ons genieten de kinderen van verschillende activiteiten. Van judoworkshops tot kookactiviteiten.

Ieder kind mag hier zichzelf zijn. Samen creëren we een fijne plek om naar toe te gaan.