Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Peuteropvang de Stampertjes

Brengen
Vanaf 8:30 uur mogen de peuters worden gebracht. Graag nodigen we ouders uit om bij binnenkomst samen met hun peuter tot spel te komen door bijvoorbeeld het maken van een puzzeltje, lezen van een boekje of bouwen met de duplo.
Om 9 uur starten we met de dag en vragen daarom de ouders voor die tijd afscheid te nemen van hun kind. Wij starten de dag altijd met een ‘goedemorgen-kring’ waarin we elkaar op speelse wijze begroeten en welkom heten.

Halen
Tussen 12.00 en 12.30 verwachten we dat de kinderen weer worden opgehaald. Wanneer een peuter door iemand anders wordt opgehaald dan zijn/haar eigen ouders/verzorgers vragen wij om tijdige inlichting. Wij zullen zonder toestemming het kind niet mee geven en altijd contact zoeken met de ouders. Toestemming kunt je geven door middel van mondelinge dan wel schriftelijke mededeling inclusief omschrijving van de persoon die het kind komt halen.

Schets dagindeling
08.30 - 09.00 uur         Brengen, vrij spelen en afscheid nemen

09.00 - 09.25 uur         Goedemorgen-kring, activiteit

09.25 - 10.20 uur         Vrij spelen en knutselactiviteit, vanaf 10.10 uur ruimen we met elkaar op.

10.20 - 11.20 uur          Boekje lezen, liedjes zingen en fruit/groente eten aan tafel. Daarna volgt het                                                                                                       verschonen plus de toiletronde.

11.20 - 11.45 uur         (Peuterplein) activiteit, mogelijk in kleine groepjes

11.45 - 12.30 uur         Buiten spelen (bij slecht weer binnen) en de jassen aan indien van toepassing. Vanaf 12:00 uur worden peuters weer                                      opgehaald.  

Twee x per week komt er een voorleesjuf die de kinderen op interactieve wijze deelgenoot maakt van een verhaal.

Eten en drinken
Rond 10.30 uur wordt er gezamenlijk aan tafel gegeten en gedronken.
Tijdens ons eetmoment eten wij met elkaar fruit en/of groente. Iedere peuter krijgt van huis uit een stuk fruit of groente mee. Het meegebrachte eten zullen de pedagogisch medewerkers zelf bereiden door het in passende stukjes te snijden. Het wordt vervolgens aangeboden op een groot plateau waarvan de kinderen om beurten een stukje fruit mogen kiezen. SKS zal wekelijks een fruit soort extra aanbieden om het aanbod te verrijken.

Wij bieden standaard water aan om te drinken. Het staat ouders vrij om, indien gewenst, zelf drinken mee te geven mocht het kind anders niet drinken. Mocht er voor het laatste worden gekozen vragen wij de ouders het drinken te voorzien van een naam zodat duidelijk is voor wie het bestemd is.
Mochten jullie benieuwd zijn hoe we omgaan met eten en drinken binnen Stichting Kinderopvang Stampertjes verwijzen wij graag door naar het voedingsprotocol. Deze is te vinden op onze website of op te vragen bij de leidinggevende..


Zindelijkheid
Na het eten en drinken worden luiers verschoond en gaan de (zindelijke) peuters naar het toilet. Mochten peuters eerder moeten plassen gaan we uiteraard eerder met hen naar het toilet.
Luiers worden niet door de peuterspeelzaal verstrekt. Ouders nemen zelf 2 luiers mee, waarop duidelijk de naam van de peuter geschreven staat.
Peuters worden ondersteund bij het zindelijk worden, zodra daar thuis mee gestart is. 

Let op: geen luierbroekjes meegeven a.u.b. Gezien de geringe tijd is het voor de pedagogisch medewerkers prettiger om te werken met gewone luiers.

Activiteiten aanbod Peuterplein
Op de peuteropvang krijgen peuters alle kansen om zich goed te ontwikkelen. Wij werken ontwikkelingsgericht met de methode Peuterplein. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen.

In deze methode komen diverse thema’s aan bod zoals huisdieren, herfst en familie. Aan de hand van het thema bieden wij ontwikkelingsgerichte activiteiten aan die de kinderen op spelenderwijze bekend maken met de daarbij behorende taal en vaardigheden. De peuters leren en ontdekken de wereld om zich heen door samen te zingen, bewegen, praten en spelen. Peuterplein heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

Deze werkt namelijk met een methode als Kleuterplein of iets soortgelijks. Wij bereiden peuters dus optimaal voor op de basisschool.Verjaardagen en andere feestjes
Als de peuter jarig is mag dat ook gevierd worden op de peuterspeelzaal. De peuters zitten dan in een kring en er worden verjaardagsliedjes gezongen, waarna de jarige mag trakteren. Traktaties graag niet te groot maken en goed afstemmen op de leeftijd van de kinderen.
De voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties.
Indien gewenst mogen ouders aanwezig zijn bij het verjaardagsfeestje. Ook bij andere feestelijkheden, bijv. de geboorte van een broertje of zusje, mag getrakteerd worden, evenals bij het afscheid nemen, omdat een kind naar de basisschool gaat.
Verjaardagen en feestjes vieren wij rond 11.30 uur. Voor alle gevallen wel graag altijd vooraf overleggen met de pedagogisch medewerker welke dag het beste uitkomt en of deze tijd ook handig is deze bewuste ochtend.