Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Wij hebben bewust gekozen voor 1 gezamenlijke oudercommissie voor zowel het kinderdagverblijf als de peuteropvang en Buitenschoolse opvang. De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 ouders tot maximaal 6 ouders.

Er wordt 5 x per jaar vergaderd. In deze vergaderingen spreken we over de algemene gang van zaken, beleidsstukken, eventuele veranderingen en de belevingen van de ouders betreffende de opvang en alles wat daarmee samen hangt.

Onze huidige Oudercommissie stelt zich graag voor:

 Heb je ideeën of vragen, spreek ons gerust aan als je ons tegenkomt of stuur een e-mail naar 

oc@stichtingkinderopvangstampertjes.nl