Stichting Kinderopvang Stampertjes
 

Voor het jaar 2021 gelden er twee verschillende tarieven:

  • Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, zij betalen € 8,48  per uur.
  • Voor de ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag zal er een uurprijs van € 6,50 in rekening worden gebracht. Dit betreft een tegemoetkoming die wordt betaald door de gemeente. Om hiervoor in aanmerking te komen dient er een verklaring te worden getekend dat jullie geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
  • Vanaf januari wordt er vooraf gefactureerd


Bij de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang berekenen wij een jaar prijs. Hoe doen wij dit? Klik hier voor een voorbeeld.

Peuterspeelzaal

Aantal dagen (afname heel jaar)

Maandelijkse kosten

Gemiddelde aantal opvang uren   

1

113,10

13,33

2

226,13

26,66

3

339,20

40

4

452,30

53,33

5

565,33

66,66 


Als peuters starten bij de peuterspeelzaal wordt er een contract opgemaakt voor het aantal dagen dat de peuter zal komen in de week. 
De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar geopend. De andere twaalf weken zijn wij gesloten vanwege de vakantieperiodes die landelijk zijn vastgesteld. Wij stemmen onze jaarplanning af op basisschool de Hoeksteen. Veel van onze peuters hebben daar een broer/zus.

Elke maand wordt er een factuur gemaakt voor elke peuter. De facturen worden via de e-mail naar ouders/verzorgers verstuurd. Indien de e-mail niet automatisch retour komt wordt hij gezien als verzonden. Er is 14 dagen de tijd om de rekening te betalen. Bij betaling graag de naam van het kind en het notanummer duidelijk vermelden.

Mocht er onverhoopt niet aan een betalingstermijn worden voldaan sturen wij een herinnering. Mocht betaling hierna uitblijven sturen we nogmaals een herinnering met de daarbij behorende administratieve kosten van 15 euro.